hikmah:~kebesaran Allah~

Listen to al-Quran

Sunday, March 8, 2009

wants 2 know..this..???

7 Marhalah Tarbiyah

1. Tarbiyah Diri Sendiri,
- Perbaiki diri untuk menjadi mu'min terbaik. Meningkatkan amal, mengerjakan amalan soleh, tahu matlamat ditiupkan roh kepada kita, memiliki anggota tubuh badan yang kuat, akhlak yang baik, berintelektual, keupayaan untuk menguasai suasana aqidah yang bersih, ibadah yang benar, berjihad dengan dirinya,nmenjaga waktunya, teratur hidupnya dan mampu memberi manfaat kepada orang lain.

2. Membentuk Baitul Muslim,
- Setelah berusaha mentarbiyah diri sendiri, hendaklah memilih pasangan yang bakal menjadi sayap kiri perjuangan di jalan Allah ini. Adab-adab antara suami isteri dan ahli keluarga terjaga, segala sunnah diangkat, kasih saying dipupuk dan sebagainya. Daripada pasangan yang bertaqwa itu, dapatlah bersama melahirkan generasi pelapis yang mampu mendukung tugas dakwah ini.

3. Membentuk Masyarakat Berpandangan Islam,
- Islam disebarkan kepada masyarakat. Dakwah dilaksanakan dengan amal ma’ruf, nahi munkar. Masyarakat dididik untuk untuk mengikut prinsip dan landasan syariat. Hiburan-hiburan yang melanggar sahsiah (akhlak) Islam ditolak dan seterusnya hiburan berlandaskan Islam dikembangkan. Perkara-perkara ma’ruf ini berlanjutan untuk menjadi dominan dalam masyarakat dan diamalkan dalm kehidupan seharian.

4. Negara Islam Sebenar,
- Mewujudkan Negara Islam sebenar (yang diiktiraf oleh ulama’, bukan syok sendiri kite mengiktiraf negara sendiri) dengan menerapkan unsur-unsur Islam dalam politik, ekonomi dan sosial

5. Negara Islam dalam Pemerintahan,
- Membaiki kerajaan sehingga menuruti Islam yang sebenarnya serta berkhidmat sebagai khadam ummah yang bekerja untuk kepentingan ummah.
- Antara sifatnya adalah sifat belas terhadap rakyat, keadilan sesama manusia dan berjimat dalam urusan perbendaharaan dan ekonomi negara.
- Menjadi kewajipan negara inipula untuk menjamin keamanan, perlaksanaan system perundangan pendidikan sehingga melahirkan kekuatan, menjaga kesihatan am dan sebagainya.

6. Sistem Khilafah,
- Mengembalikan system khilafah yang jatuh pada 1924 dalam zaman kerajaan Uthmaniyyah.
- Menyatukan semua umat Islam di bawah satu khalifah.

7. Ustaziyatul Alam,
- Penyebaran dakwah di seluruh ceruk rantau dunia, walau di kutub utara sekalipun. Pastikan Islam di mana jua.
- Semua al-Din keseluruhan adalah milik Allah.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...